loading
loading

Kết quả Cuộc thi sáng tác Ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc đẹp” Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Dương công bố kết quả Cuộc thi sáng tác Ảnh nghệ thuật “Khoảnh khắc đẹp” Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Tải về

Thông cáo báo chí công bố Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017

Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017 ra thông cáo báo chí công bố Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017

Tải về

Kết quả Cuộc thi Sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc, bài ca Vọng cổ và chặp Cải lương

Ban tổ chức thông báo kết quả Cuộc thi Sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc Đờn ca tài tử Nam bộ, bài ca Vọng cổ nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32 và chặp Cải lương

Tải về

Kế hoạch tổ chức Lễ Bế mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017

Nhằm cụ thể hóa các nội dung công việc, Ban Tổ chức xây dựng Kế hoạch tổng thể tổng thể tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017 ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ Bế mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Tải về

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017

Nhằm cụ thể hóa các nội dung công việc, Ban Tổ chức xây dựng Kế hoạch tổng thể tổng thể tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017 ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ Khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Tải về