loading
loading

Thông báo viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy bền vững nghệ thuật Đờn ca tài tử ở Bình Dương”

Ban tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy bền vững nghệ thuật Đờn ca tài tử ở Bình Dương" thông báo về việc viết bài tham luận cho Hội thảo.

Tải về

Tổ chức Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử

Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử.

Tải về

Thể lệ Cuộc thi Sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc Tài tử Nam bộ và sáng tác bài ca Vọng cổ, chập Cải lương

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương tổ chức Cuộc thi Sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc Tài tử Nam bộ, sáng tác bài ca Vọng cổ, chập Cải lương.

Tải về

Logo chính thức

Đây là Logo chính thức của Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017

Tải về

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia Lần thứ II – Bình Dương 2017

Ngày 11 tháng 11 năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3941/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017. Theo đó, Ban tổ chức do ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương làm Trưởng ban; ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng Trưởng ban; mời đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 21 tỉnh, thành phố Nam bộ tham gia Ủy viên Ban Tổ chức.

Tải về