loading
Tài trợ chính
Đồng tài trợ
Tài trợ chung
Tình nguyện viên:

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức cho lực lượng tình nguyện viên phục vụ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BTC, ngày 12/10/2016 của Ban tổ chức Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá và tổ chức tuyển chọn, tập huấn tình nguyện viên phục vụ cho Festival