loading

Đoàn công diễn tại thị xã Tân Uyên

Ngày bắt đầu: 11/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Đoàn công diễn tại thị xã Bến Cát

Ngày bắt đầu: 11/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Đoàn công diễn tại thị xã Dĩ An

Ngày bắt đầu: 11/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Đoàn công diễn tại thành phố Thủ Dầu Một

Ngày bắt đầu: 11/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử

Ngày bắt đầu: 08/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Tổ chức diễu hành xe Môtô phân khối lớn và xe cổ

Ngày bắt đầu: 09/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Triễn lãm tranh, ảnh nghệ thuật về Đờn ca tài tử

Ngày bắt đầu: 11/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Triễn lãm tranh, ảnh nghệ thuật về Đờn ca tài tử

Ngày bắt đầu: 10/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Triễn lãm tranh, ảnh nghệ thuật về Đờn ca tài tử

Ngày bắt đầu: 09/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Triễn lãm tranh, ảnh nghệ thuật về Đờn ca tài tử

Ngày bắt đầu: 08/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Đêm hội giao lưu các soạn giả, nghệ nhân, nghệ sỹ đã có đóng góp cho việc hình thành và phát triển loại hình Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Cải lương Nam bộ

Ngày bắt đầu: 11/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Bế mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017

Ngày bắt đầu: 12/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật khoảnh khắc Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017

Ngày bắt đầu: 11/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật khoảnh khắc Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017

Ngày bắt đầu: 10/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật khoảnh khắc Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017

Ngày bắt đầu: 09/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật khoảnh khắc Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017

Ngày bắt đầu: 08/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử

Ngày bắt đầu: 11/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử

Ngày bắt đầu: 10/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử

Ngày bắt đầu: 09/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Tổ chức không gian ẩm thực và đặc sản Nam Bộ năm 2017

Ngày bắt đầu: 08/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Tổ chức không gian ẩm thực và đặc sản Nam Bộ năm 2017

Ngày bắt đầu: 11/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Tổ chức không gian ẩm thực và đặc sản Nam Bộ năm 2017

Ngày bắt đầu: 10/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Tổ chức không gian ẩm thực và đặc sản Nam Bộ năm 2017

Ngày bắt đầu: 09/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Tổ chức không gian ẩm thực và đặc sản Nam Bộ năm 2017

Ngày bắt đầu: 12/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Tổ chức không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ

Ngày bắt đầu: 12/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Tổ chức không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ

Ngày bắt đầu: 11/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Tổ chức không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ

Ngày bắt đầu: 10/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Tổ chức không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ

Ngày bắt đầu: 09/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Tổ chức không gian Đờn ca tài tử Nam Bộ

Ngày bắt đầu: 08/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Đêm khai mạc Festival

Ngày bắt đầu: 08/04/2017

Đoàn nghệ nhân:

(Thông tin đang cập nhật)