loading

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC FESTIVAL

- Đặt tại: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ: Tầng 12B - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương - đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Email: festivaldctt@binhduong.gov.vn

- Số điện thoại: 0650 822937 (Phòng Quản lý Văn hóa) - 0650 822403 (Văn phòng Sở)

- Fax: